HV-06-040 - Washio Tatsuki

Washio Tatsuki
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
2
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : +2 điểm Chặn hoặc Đỡ cho 1 nhân vật trường Fukurodani trên sân mình.

Mô tả

Do cậu sơ suất thì có…