HV-11-031 - Với thực lực của em thì việc gì phải nôn nóng?

Với thực lực của em thì việc gì phải nôn nóng?
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐậpSấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Đập cho 1 nhân vật "Ushijima Wakatoshi" hoặc "Goshiki Tsutomu" với từ 3 Ý Chí trở lên trên sân mình.

Mô tả

Với thực lực của em thì việc gì phải nôn nóng?