HV-10-059 - Với “6 người”, kẻ mạnh sẽ càng mạnh hơn

Với “6 người”, kẻ mạnh sẽ càng mạnh hơn
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Cho đối phương xem toàn bộ quân cờ trên tay mình. Nếu trên sân mình và trên tay mình có từ 6 quân cờ khác tên nhau trở lên, rút 3 quân từ bộ cờ. Sau đó, trong lượt này không được phép dùng quân "Với "6 người", kẻ mạnh sẽ càng mạnh hơn" nữa.

Mô tả