HV-03-047 - Vì Hinata càng tỏa sáng thì những tay chắn đối phương càng dễ bị mờ mắt.

Vì Hinata càng tỏa sáng thì những tay chắn đối phương càng dễ bị mờ mắt.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả