HV-09-063 - Và phát huy 120% sức mạnh của bản thân mới là tất cả.

Và phát huy 120% sức mạnh của bản thân mới là tất cả.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐập
+2 điểm Đỡ hoặc +1 điểm Đập cho 1 nhân vật trường Fukurodani trên sân mình. Nếu nhân vật đó là "Bokuto Kotaro", đặt tối đa 1 quân Hành Động ở khu vực Hành Động của đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Và phát huy 120% sức mạnh của bản thân mới là tất cả.