HV-07-013 - Ushijima Wakatoshi

Ushijima Wakatoshi
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3+
0
Ultra
Năng lực Sấm
3:Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì tự +1 điểm Đập. Sau đó được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để đặt tối đa 1 nhân vật trên sân đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Môt lần nữa!