HV-01-044 - Uchizawa Hidenori

Uchizawa Hidenori
Đội bóng Đội bóng dân phố Khối
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
2
1
Normal
Năng lực

Mô tả