HV-03-045 - Tụi mình sẽ phá vỡ thế trận của họ trong nháy mắt ấy mà!!

Tụi mình sẽ phá vỡ thế trận của họ trong nháy mắt ấy mà!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ChuyềnChặn
+1 điểm Chuyền hoặc +2 điểm Chặn cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình.

Mô tả