HV-04-025 - Tsukishima & Yamaguchi

Tsukishima & Yamaguchi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Tsukishima Kei" hoặc "Yamaguchi Tadashi".

Mô tả