HVD-03-006 - TSUKISHIMA KEI

TSUKISHIMA KEI
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
3
4
Starter Normal
Năng lực

Mô tả

Ai cũng có điều phải suy tính.