HVD-01-006 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
1
0
2
3+
Starter Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 1 quân cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để +2 điểm Chặn cho nhân vật.

Mô tả