HV-04-006 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
2
3
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng tổng cộng 5 Ý Chí của nhân vật Chuyền Bóng và nhân vật Đập Bóng để đối phương không được sử dụng quân Hành Động và cũng không được cộng điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả