HV-03-010 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
2+
3
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng và nằm trên "Tsukishima Kei", được phép sử dụng 2 Ý Chí để tự +2 điểm Đập.

Mô tả