HV-03-009 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
0
2
3
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chặn Bóng, nếu đã sử dụng quân "Karasuno cũng có một "bức tường" đấy nhé!!!" thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 4.

Mô tả