HV-02-012 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
2
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả