HV-02-011 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
2
Rare
Năng lực
Trên sân mình, khi quân Nhân Vật xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng từ trên tay, được phép chuyển quân này từ khu vực Đập Bóng sang khu vực Chặn Bóng.

Mô tả