HV-10-009 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng từ trên tay, được phép đặt nhân vật này vào Ý Chí của nhân vật Đỡ Bóng để đưa 1 quân "Tsukishima Kei" từ khu vực Loại Bỏ trở lại khu vực Chặn Bóng, +1 điểm Chặn cho nhân vật đó.

Mô tả

Đây chính là cái mình đang chờ!