HV-10-008 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
0
2
3+
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu trên sân mình có nhân vật với từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Chặn. Ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đỡ Bóng của đối phương đều bị -6 điểm Đỡ khi ra sân.

Mô tả

Dù chỉ một lần chặn được bóng…