HV-09-006 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3+
Rare
Năng lực
Khi nhân vật trường Karasuno (ngoài "Tsukishima Kei") xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 1 nhân vật Chặn Bóng trên sân mình vào khu vực Loại Bỏ để chuyển nhân vật này từ khu vực Đập Bóng sang khu vực Chặn Bóng và tự +3 điểm Chặn.

Mô tả

Anh Tanaka!