HV-08-006 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3+
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép thu hồi lên tay 1 quân "Yamaguchi Tadashi" từ khu vực Giao Bóng trên sân mình để tự +1 điểm Đập.

Mô tả

Một trái nữa …