HV-07-008 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng và trên sân mình có nhân vật "Tsukishima Akiteru", rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Khoảnh khắc đối thủ bắt đầu đập bóng cũng là lúc tay chắn dựng nên một bức tường “hoàn thiện”.