HV-06-016 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3
3+
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 1 quân "Yamaguchi Tadashi" từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Chặn. Ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đỡ Bóng đều bị -2 điểm Đỡ khi ra sân.

Mô tả

Kill Block