HV-11-043 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
1
1
Normal
Năng lực Khởi Động
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : Chộn tối đa 1 quân "Tsukishima Kei" hoặc "Yamaguchi Tadashi" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ. Sau đó, trong lượt này không được phép kích hoạt năng lực [=Khởi Động] của "Tsukishima Kei" nữa.

Mô tả

Thảm hại thật đấy…