HV-11-008 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3+
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu khu vực Loại Bỏ của mình có từ 5 quân Nhân Vật trường Karasuno khác tên nhau trở lên, tự +2 điểm Chặn.

Mô tả

Là kiểu nhảy chắn đạt được hiệu quả cuối cùng.