HV-10-047 - Tsukishima Kei

Tsukishima Kei
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
2
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Chết tiệt…