HV-09-049 - Tsukishima & Bokuto

Tsukishima & Bokuto
Đội bóng Karasuno, Fukurodani Khối Lớp 12, Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Tsukishima Kei" hoặc "Bokuto Kotaro".

Mô tả

Tsukishima & Bokuto: ……