HV-07-029 - Tsukishima Akiteru

Tsukishima Akiteru
Đội bóng Kaji Wild Dogs Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
2
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 1 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để đưa tối đa 1 quân "Tsukishima Kei" từ khu vực Loại Bỏ ra khu vực Chặn Bóng.

Mô tả

Em trai tôi sẽ chặn đứng cú đập của anh sớm thôi!