HV-10-040 - Tsukishima Akiteru

Tsukishima Akiteru
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Rare
Năng lực
Cổ động
Khi đặt quân này ở khu vực Cổ Động, người chơi cảm thấy đang có một nhân vật đáng ngờ xem mình thi đấu.

Mô tả

Tôi nói rồi, tôi không phải kẻ khả nghi gì hết!!