HV-07-033 - Tsuchiyu Arata

Tsuchiyu Arata
Đội bóng Jozenji Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Normal
Năng lực

Mô tả

HỰ!