HVP-009 - TRẠI TẬP HUẤN MÙA HÈ TRƯỜNG THPT KARASUNO

TRẠI TẬP HUẤN MÙA HÈ TRƯỜNG THPT KARASUNO
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Rút cờÝ Chí
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, chọn 3 nhân vật trường Karasuno trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí của mỗi nhân vật để thu hồi lên tay 2 quân từ khu vực Hành Động.

Mô tả