HVP-010 - TRẠI TẬP HUẤN MÙA HÈ TRƯỜNG THPT AOBAJOSAI

TRẠI TẬP HUẤN MÙA HÈ TRƯỜNG THPT AOBAJOSAI
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Rút cờÝ Chí
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, chọn 3 nhân vật trường Aobajosai trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí của mỗi nhân vật để rút 3 quân từ bộ cờ.

Mô tả