HVP-043 - Trại huấn luyện trường Nekoma

Trại huấn luyện trường Nekoma
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
ĐỡSấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nâng điểm Đỡ 1 nhân vật trường Nekoma với 3 Ý Chí trở lên thành 7

Mô tả