HVP-042 - Trại huấn luyện trường Karasuno

Trại huấn luyện trường Karasuno
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Rút cờSấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu trên sân mình có nhân vật trường Karasuno với 3 Ý Chí trở lên, được phép rút tối đa 1 quân Hành Động từ bộ cờ cho đối phương xem, thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả