HV-05-030 - Trả mày món nợ hôm qua đây!!

Trả mày món nợ hôm qua đây!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Normal
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình.

Mô tả

Ryu!!! Trả mày món nợ hôm qua đây!!
Hảa!!??
Kageyama: “Tận dụng tối đa pha cứu bóng để mở đường tấn công cho anh Tanaka……! Hinata!!”