HV-07-021 - Towada Yoshiki

Towada Yoshiki
Đội bóng Ogiminami Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
1
Normal
Năng lực

Mô tả

Vì thế nên mày có quyền yếu nhớt mãi à, thằng nguuu!!!