HV-01-048 - Tôi sẽ chuyền bóng cho cậu!

Tôi sẽ chuyền bóng cho cậu!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chuyền
+1 điểm Chuyền cho 1 nhân vật "Kageyama Tobio" trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 1 quân cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để lấy 1 quân "Hinata Shoyo" từ khu vực Loại Bỏ của mình lên tay.

Mô tả

Câu hỏi 1: Nếu trên sân mình không có Kageyama Tobio thì có được dùng năng lực ở đoạn “Sau đó” không?

Trả lời: Được. Có thể dùng.

Câu hỏi 2: Có thể thu hồi quân “Hinata Shoyo” vừa đặt vào khu vực Loại Bỏ lên tay với năng lực của quân này không?

Trả lời: Được.

Câu hỏi 3: “Được phép đặt 1 quân cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ” là cờ trên tay ai, khu vực Loại Bỏ của ai?

Trả lời: Đặt cờ trên tay mình vào khu vực Loại Bỏ của mình. Những từ “trên tay”, “khu vực Loại Bỏ” ghi ở phần Năng lực, nếu không có thêm chỉ thị gì đặc biệt thì đều chỉ cờ trên tay mình, khu vực Loại Bỏ của mình.