HV-07-050 - Tới luôn… Chơi một trận không có cụm từ “lại lần nữa”.

Tới luôn… Chơi một trận không có cụm từ “lại lần nữa”.
Đội bóng Karasuno, Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Super
Năng lực
ĐỡChuyềnĐậpChặnSấm
3:Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, trên sân mình, nếu có nhân vật "Hinata Shoyo" hoặc "Kozume Kenma" có từ 3 Ý Chí trở lên thì được +2 điểm bất kỳ.

Mô tả

Tới luôn… Chơi một trận không có cụm từ “lại lần nữa”.