HV-03-037 - Tôi là… Cò mồi đỉnh nhất…!

Tôi là… Cò mồi đỉnh nhất…!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
Trên sân mình, +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno. Sau đó, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio", được phép đặt 1 quân "Hinata Shoyo" từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả