HV-04-039 - Đó là những tố chất không thể phủ nhận để làm nên một chủ công.

Đó là những tố chất không thể phủ nhận để làm nên một chủ công.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 3 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để +1 điểm Đập cho 1 nhân vật "Tanaka Ryunosuke".

Mô tả