HVP-013 - TIỆC GIÁNG SINH / TRƯỜNG KARASUNO

TIỆC GIÁNG SINH / TRƯỜNG KARASUNO
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho 1 nhân vật trường Karasuno. Sau đó, được phép sử dụng 3 Ý Chí của 1 nhân vật Đập Bóng trường Karasuno để thu hồi lên tay 1 quân từ khu vực Hành Động trên sân mình.

Mô tả