HV-06-051 - Thôi đi, xúc phạm đồ ăn quá đấy.

Thôi đi, xúc phạm đồ ăn quá đấy.
Đội bóng Ubugawa, Shinzen Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
GiaoĐỡChuyềnĐậpChặn
+1 điểm bất kì cho 1 quân "Gora Masaki" hoặc "Ogano Daiki" trên sân mình. Sau đó, lật xem 5 quân trên cùng của bộ cờ, chọn quân "Gora Masaki" và "Ogano Daiki" với số lượng tùy ý, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Đặt số quân còn lại lên bộ cờ, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Thôi đi, xúc phạm đồ ăn quá đấy.