HV-09-056 - Thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu

Thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
Trên sân mình, nếu nhân vật Chuyền Bóng "Yahaba Shigeru" và nhân vật Đập Bóng "Kyotani Kentaro" có từ 3 Ý Chí trở lên, +3 điểm Đập cho 1 nhân vật "Kyotani Kentaro" của mình, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Nếu cậu dám phá hỏng vũ đài quý giá của các anh thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.