HV-11-026 - Thì tầm nhìn của Thần bảo hộ sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Thì tầm nhìn của Thần bảo hộ sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +3 điểm Đỡ cho "Nishinoya Yu" trên sân mình. Sau đó, trong lượt này không được phép sử dụng quân "Thì tầm nhìn của Thần bảo hộ sẽ trở nên rõ ràng hơn" nữa.

Mô tả

Thì tầm nhìn của Thần bảo hộ sẽ trở nên rõ ràng hơn.