HV-09-065 - Thì đấy cũng là phong cách chiến thắng của chúng ta.

Thì đấy cũng là phong cách chiến thắng của chúng ta.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChuyềnChặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Đỡ hoặc +2 điểm Chặn cho 1 nhân vật trường Kakugawa trên sân mình, hoặc +1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng trường Kakugawa trên sân mình.

Mô tả

Thì đấy cũng là phong cách chiến thắng của chúng ta.