HV-06-055 - Thế này không phải “bức tường” nữa mà là một “cái ô”.

Thế này không phải “bức tường” nữa mà là một “cái ô”.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chặn
+1 điểm Chặn cho tất cả nhân vật Chặn Bóng trên sân mình. Sau đó, nếu các nhân vật đó là "Tsukishima Kei", "Kuroo Tetsuro" và "Haiba Lev", ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng tổng điểm Chặn của các nhân vật Chặn Bóng trên sân mình.

Mô tả

Thế này không phải “bức tường” nữa mà là một “cái ô”.