HV-06-059 - Thầy hiệu phó

Thầy hiệu phó
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Rare
Năng lực
Đặt quân này vào khu vực Cổ Động giúp người chơi tin rằng có thể khéo léo che giấu điểm yếu của bộ cờ.

Mô tả

Đặt quân này vào khu vực Cổ Động giúp người chơi tin rằng có thể khéo léo che giấu điểm yếu của bộ cờ.