HV-10-039 - Thấy chưa hả? Cú bóng thần tốc của em đó!

Thấy chưa hả? Cú bóng thần tốc của em đó!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho 1 nhân vật trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó là "Goshiki Tsutomu", ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng.

Mô tả