HV-07-030 - Terushima Yuji

Terushima Yuji
Đội bóng Jozenji Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3+
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 3 quân trên cùng từ bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ. Nếu trong những quân đó có quân Hành Động thì tự +2 điểm Đập.

Mô tả

YÀHÚÚÚ!!!