HV-11-051 - Terushima Yuji

Terushima Yuji
Đội bóng Jozenji Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3+
0
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng tổng cộng 6 Ý Chí của các nhân vật trường Jozenji trên sân mình để tự +3 điểm Đập, đặt toàn bộ quân cờ ở khu vực Loại Bỏ của mình lên trên cùng bộ cờ. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Cảm giác khi hình ảnh mô phỏng trong đầu trở thành hiện thực thật tuyệt vời.