HV-09-042 - Terushima Yuji

Terushima Yuji
Đội bóng Jozenji Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3+
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu có quân "Và thật sự vui chơi cho tới phút cuối cùng." ở khu vực Hành Động, được phép đặt tổng cộng 2 quân Hành Động từ trên tay hoặc khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Chiến thôi.